Наши партнеры
Şirket Hakkında
Gizlilik

Gizli bilgi korumaya ilişkin politikamız

Gizlilik koşulları

Şirketimiz; başvuruları çoğu kez gizlilik  niteliği  taşıyan, birçok kamu kuruluşlarıyla, uluslararası kurumlarıyla, kamu holdingleriyle, kamu ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmakta. İNSEL şirketi, hem ön görüşme yapım aşamasında, hem de profesyonel faaliyet aşamasında ilgili bilgi gizliliğinin korunmasını garantilemektedir.

Şirketimizde uygulanan gizlilik muhafaza politikamız; belgelerin orijinal ve çevirilerinden başlayarak müşterilerimizin  şahsi  bilgilerine dek tüm faaliyet alanlarını kapsamakta. Nihai ürün (belge çevirisi); müşteri özel mülkiyeti sayılır, ki yasa ile korunmaktadır.

İNSEL; müşterimiz olan şirketin tanıdığı yetkiler hariç, Siz’e ait bilginin uygun şekilde muhafazasını, bu bilginin ifşası ve farklı amaçta kullanımına ilişkin yasağı garanti eder.

İNSEL şirketi; ancak yasa gereği zorunlu bulunduğu hallerde sözkonusu bilgiyi açıklar.

Üçüncü tarafın kendi çıkarına kullanmasına yönelik Siz’e ait bilginin İNSEL tarafından üçüncü tarafa ifşası sözkonu değildir. İNSEL kurumu; Siz’in başvurunuzun işlem görmesi, fatura kesme, dolandırıcılığı önleme veya dolandırıcılıkla mücadele hususları hariç, Siz’den temin olunan bilgiyi farklı tarafa aktarmaz.

Tarafınızdan sunulan bilginin muhafazası

İNSEL kurumu Siz’e ait bilginin muhafazasına yönelik tüm olası teknik muhafaza yöntemlerini uygulamaktadır.

Haklarınız

Çeviri bitimi ve hazır çeviri metnini teslim aldıktan sonra, şahsen, belge kopya nüshasını silme veya müteakip revize amaçlı muhafaza hakkına sahipsiniz. Çevirmenin müşteri ile ortak yaptıkları terminolojik sözlükleri hariç, çeviri sürecinde kullanılan tüm bilgi müşteriye iade olunur.  Müşteri kabulü ile, sözkonusu sözlükler şirketimiz veritabanı sisteminde saklanalabilir, ki ilgili müşteri projelerinin  realizasyonu sürecinde istifade olunacaktır.

Şayet Siz’e ait bilginin kullanımına ilişkin herhangi bir endişeniz var ise Biz’e haber verin, dolayısıyla, gizliliğin temini için tüm tedbirleri alacağız.

whatsapp