Наши партнеры
Fiyat Listesi
METİN ÇEVİRİLİŞİNİN BEDEL HESABI

Çeviri miktarının (kapasite) ölçüm birimi olarak; 1800 baskı simgesi (aralıklar ve noktalama işaretleri dahil) ele alınır. Belgenin elektronik olarak tesliminde metin kapasite ölçümü pek zor sayılmaz; simge miktarı dahil istatistiksel verilere herhangi metin editörlerinde (Open Office, MS Word vs.) ulaşmak mümkündür. Bunun için MS Word programında metni açın, Menü’de Servis’i seçiniz, alt Menü “İstatistik”e giriniz. Metnin normatif çeviri sayfalarının miktarını tespit için (aralıklar dahil) “Simge” sayısını 1800’e (aralıklar dahil 1800 simge – normatif sayfa birimi) bölmek gerekir. Hiyeroglif esaslı yazı sistemi uygulayan dillerdeki çeviriler istisnai durumdadır. Çince’ye yapılan çevirilerin metin hesabı; simgelerin 3’e çarpılarak, çarpımın 1800’e bölünmesiyle ilgi çeker.

Belge Pdf formatlı ise veya sayfa miktarı tespitinin zor olduğu diğer formatta oluşturulmuş ise Biz’e metnin tümünü sevkediniz. Onları detaylı bir şekilde tetkik ederek Siz’e ön hesabı göndereceğiz. Nihai net bedel çevirinin bitimiyle takdim olunur.

whatsapp